Science

Istotą funkcjonowania części SimLE Science jest stopniowe budowanie ścisłej relacji między nauką i inżynierią. W tym celu realizujemy projekty naukowe stawiając na piedestale charakter interdyscyplinarności i współpracy różnych specjalistów. Przykładem projektów realizowanych w ramach SimLE Science są: AMBER - Autonomous Modular Biotechnological Experiment on a Rocket Realizowany w współpracy z NASA Ames Research Center (Koordynator: Bartosz Rybacki); Celem ładunku badawczego projektu AMBER jest zbadanie wpływu lotu suborbitalnego rakiety na przebieg procesu biosyntezy, sprawność reakcji enzymatycznych, zachowanie właściwości biofilmu szczepu dzikiego oraz zdolności mutagennych w postaci testu Amesa....

4 min · SimLE

SeaFarer

Od wiosny 2016 roku pracujemy nad stworzeniem łódki żaglowej, która ma działać w pełni autonomicznie. Jednym z potencjalnych celów tego projektu jest udział w konkursie The Microtransat Challenge, który polega na samodzielnym przepłynięciu przez łódź Oceanu Atlantyckiego. Do tej pory nikomu na świecie się to nie udało. Zadanie jest trudne do realizacji, ponieważ łódka może mieć maksymalnie 2,4 m długości, musi być w pełni samodzielna, nie ma możliwości zdalnego sterowania, a do tego musi poruszać się tylko dzięki sile wiatru....

2 min · SimLE

SeaSentinel

Projekt SeaSentinel powstał w listopadzie 2021 roku jako kontynuacja licealnego projektu Igora Rusieckiego i Artura Kamienieckiego, pt. USV “Czajka”. To projekt, którego celem jest zbudowanie drona zdolnego do autonomicznego poruszania się po wodzie (Autonomous Surface Vehicle) oraz dokonywania pomiarów czystości tej wody. Zamierzamy wziąć tym samym udział w konkursie RoboBoat 2023, na Florydzie w USA. Konkurs składa się z etapu teoretycznego, podczas którego oceniana jest dokumentacja, oraz praktycznego w Sarasocie. Etap praktyczny składa się z serii zadań/tasków, które biorący udział w konkursie dron musi wykonać całkowicie autonomicznie....

1 min · SimLE

Silverhand

W marcu 2019 roku w SimLE rozpoczęliśmy realizację projektu protezy dłoni. Projekt został zapoczątkowany pomysłem jednej ze studentek, która zauważyła problem z dostępnością na rynku tanich w wykonaniu protez, które mogłyby zostać użyte przez osoby potrzebujące. Celem projektu jest wykonanie protezy i przekazanie jej charytatywnie osobie potrzebującej, której nie stać na protezy dostępne na rynku. W projekcie uczestniczy siedmiu studentów podzielonych na dwie grupy. Zadaniem pierwszej jest zaprojektowanie konstrukcji dłoni wraz z nadgarstkiem i wydrukowanie wszystkich elementów składowych na drukarce 3D....

1 min · SimLE

SimBa

Zespół SimBa zajmuje się tworzeniem studenckich rakiet sondujących. Początkowe projekty dotyczyły rakiet niskiego pułapu i testowały autorskie rozwiązania w dziedzinie kontroli lotu stworzone przez członków zespołu. Kolejne projekty budowane były w celu uczestnictwa w międzynarodowych konkursach rakiet studenckich takich jak Spaceport America Cup oraz European Rocketry Challenge. Budowa rakiet sondujących jest zadaniem bardzo interdyscyplinarnym, w naszym projekcie udział biorą studenci i absolwenci większości wydziałów Politechniki Gdańskiej, zdarzają się również uzdolnieni uczniowie z liceów....

3 min · SimLE

SluGG

SLuGG - Solid Lubricants in μGravity from Gdańsk! SLuGG to projekt bazujący na wynikach doktaratu dr inż. Adama Dąbrowskiego, wynikach badań chińskich naukowców i doświadczeniach z projektów HEDGEHOG (REXUS/BEXUS) oraz GDArms (ESA Education Spin Your Thesis!). W skrócie - celem projektu jest zbadanie wpływu przyśpieszenia grawitacyjnego i ciśnienia na tarcie i na właściwości smarów stałych. W tym celu budujemy eksperyment, w którego sercu będzie komora próżniowa, wewnątrz niej 3 beleczki rezonansowe i 3 mechanizmy służące do pobudzania ich do drgania oraz czujniki (gotowe COTS pojemnościowe oraz optoelektroniczne rozwijane na potrzeby projektu), za pomocą których będziemy obserwowali tłumienie drgań beleczki, które to jest zależne od warunków zamontowania beleczki do reszty konstrukcji, w tym od tarcia (i zastosowanego lub nie smaru)....

1 min · SimLE

Stardust

Stardust jest interdyscyplinarnym projektem studentów Politechniki Gdańskiej, którego celem jest wysłanie eksperymentów w balonach stratosferycznych w ramach konkursów REXUS/BEXUS oraz Global Space Balloon Challenge. Pomysł na realizację misji balonów stratosferycznych powstał w naszych głowach w 2015 roku. Po pierwszych udanych misjach, mających na celu dolecenie do stratosfery i sprawdzenie możliwości tworzonych rozwiązań, byliśmy gotowi na przeprowadzenie bardziej skomplikowanych eksperymentów. Zaprosiliśmy do współpracy młodych naukowców z Koła Studentów Biotechnologii, również działającego przy Politechnice Gdańskiej, w celu wykonania wspólnie misji mikrobiologicznej....

3 min · SimLE

Projekty archiwalne

Skyhawk Podczas realizacji projektu odbyto liczne wizyty w aeroklubie gdańskim i spotkania z pilotami, w celu jak najlepszego poznania symulowanego samolotu. Projekt jest wynikiem pracy kilkudziesięciu studentów z niemalże wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej oraz studentów z innych uczelni. Wykonanie projektu było zadaniem niezwykle skomplikowanym. Proces tworzenia polegał na analizowaniu problemu, a następnie opracowywaniu rozwiązania, które następnie było wdrażane i testowane. Prace projektowe połączone były z pracami warsztatowymi. W efekcie powstały autorskie rozwiązania, a nasze urządzenie jest unikatowe w skali światowej....

3 min · SimLE