Kontakt

Zarząd

Wyznacza kierunek rozwoju SimLE. Czuwa nad finansami i formalną stroną programu (opracowuje statut, regulaminy, akceptuje umowy z partnerami). Zarząd powołuje nowe projekty programu. Monitoruje pracę i postępy działów oraz projektów.

Dział Relacji Partnerskich

Głównym zadaniem tego zespołu jest nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z Partnerami. Jego członkowie promują SimLE w środowisku biznesowym . Dział Relacji Partnerskich bada potrzeby przedsiębiorców i tworzy ofertę. Bierze też udział w negocjacjach – ustala szczegóły umowy tak, by była jak najkorzystniejsza dla obu stron.

Koordynator Działu Relacji Partnerskich- Magdalena Zakrzewska
e-mail: m.zakrzewska@simle.pl

Dział Public Relations

Ten dział odpowiada za tworzenie marki SimLE. Tworzy i analizujestrategię komunikacji oraz tworzy treści. Drugim zadaniem jest promowanie programu oraz jego projektów. Publikuje postępy i dokonania, a także sam tworzy wydarzenia reklamujące SimLE i jego partnerów. Dział Marketingu i Promocji odpowiada za kontakt z mediami, blogerami itp. Prowadzi również stronę internetową i kanały mediów społecznościowych.

Koordynator Działu Public Relations- Kamil Grzywacz
e-mail: k.grzywacz@simle.pl

Dział Human Resources

Czuwa nad najważniejszymi aspektami zarządzania ludzkimi zasobami SimLE. Ten zespół organizuje rekrutację, czyli nadzoruje jej kształt i przebieg. Dział HR usprawnia również komunikację między poszczególnymi działami, grupami, koordynatorami. Dba o integrację wszystkich członków SimLE – dzięki temu jesteśmy jeszcze bardziej zgranym zespołem. Odpowiada również za organizację szkoleń i warsztatów dla naszych studentów.

Koordynator Działu Human Resources- Aleksandra Orent
e-mail: a.orent@simle.pl

Dział Projektów Technicznych

Przy realizacji projektów od strony technicznej bierze udział ponad 50 osób. Wśród nich znajduje się trzech koordynatorów, a pod nimi pracuje osiem grup odpowiedzialnych za poszczególne podzespoły, którym przewodzą liderzy. Każdy z nich ma za zadanie poprowadzić swój zespół do powstania konkretnego produktu. opracować kosztorys i harmonogram prac. Członkowie w dziale projektów technicznych po drodze od zaprojektowania po konstrukcję maszyn i urządzeń, rozwijają kompetencje specjalistyczne oraz umiejętności miękkie. Rozwój ten wynika z przekucia wiedzy wyniesionej ze studiów w praktykę, jak i pomocy merytorycznej partnerów.

Adresy e-mail do koordynatorów projektów technicznych:
Koordynator Działu Projektów - Łukasz Raczkowski
e-mail: l.raczkowski@simle.pl

Skyhawk - Dominik Mich i Piotr Szczepiński
e-mail: d.mich@simle.pl
p.szczepinski@simle.pl

Sea Ideas - Mateusz Hirsch
e-mail: mateuszhirsch@gmail.com

Stardust - Karol Pelzner
e-mail: k.pelzner@simle.pl

Garnizon dla Kreatywnych

Jest inicjatywą Grupy Inwestycyjnej Hossa realizowaną we współpracy ze studentami SiMLE. Jej celem jest wsparcie młodych twórców w realizacji kreatywnych projektów obejmujących rozmaite dziedziny nauki, sztuki i kultury, a odbywa się między innymi poprzez wspólnie realizowane przedsięwzięcia, networking, udostępnienie uczestnikom przestrzeni warsztatowej, miejsca zamieszkania, a także poprzez merytoryczne wsparcie przy realizacji projektów.

Koordynator Garnizonu dla Kreatywnych - Piotr Szczepiński
e-mail: p.szczepiński@simle.pl