Zarząd

Wyznacza kierunek rozwoju SimLE. Czuwa nad finansami Koła, a także nad wszelkimi formalnościami (akceptuje umowy z partnerami, pomaga starać się o dofinansowania, kontaktuje się z władzami Uczelni). Zarząd powołuje nowe projekty Koła. Monitoruje pracę oraz postępy projektów, pomaga też realizować postawione przezeń cele. Wspiera członków projektów w rozwiązywaniu problemów.

Prezes: Marcin Jasiukowicz (m.jasiukowicz@simle.pl)

Wiceprezes ds. biznesu: Julia Godlewska (j.godlewska@simle.pl)

Wiceprezes ds. technicznych: Julia Sulima (j.sulima@simle.pl)

Dział Biznesu

Głównym zadaniem tego zespołu jest nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z Partnerami. Jego członkowie promują SimLE w środowisku biznesowym . Dział Biznesu bada potrzeby przedsiębiorców i tworzy ofertę. Bierze też udział w negocjacjach – ustala szczegóły umowy tak, by była jak najkorzystniejsza dla obu stron. Dział ten tworzy i analizuje strategię komunikacji oraz tworzy treści, promuje Koło oraz projekty. Prowadzi również stronę internetową i kanały mediów społecznościowych.

Koordynator Działu Biznesu – Julia Godlewska

e-mail: j.godlewska@simle.pl

Dział Projektów Technicznych

Przy realizacji projektów od strony technicznej bierze udział ponad 50 osób. Każdy projekt ma swojego lidera oraz zespół odpowiedzialny za poszczególne prace techniczne. Zadaniem lidera jest poprowadzić swój zespół do powstania konkretnego produktu, opracować kosztorys i harmonogram prac. Członkowie w dziale projektów technicznych po drodze od zaprojektowania po konstrukcję maszyn i urządzeń, rozwijają kompetencje specjalistyczne oraz umiejętności miękkie. Rozwój ten wynika z przekucia wiedzy wyniesionej ze studiów w praktykę, jak i pomocy merytorycznej partnerów.

Adresy e-mail do koordynatorów aktualnie prowadzonych projektów:

Koordynator Działu Projektów Technicznych – Julia Sulima (j.sulima@simle.pl)

Stardust – Marcin Jasiukowicz & Bartosz Rybacki

e-mail: m.jasiukowicz@simle.pl e-mail: b.rybacki@simle.pl

SimBa – Krzysztof Hucik

e-mail: krzysztofhucik@gmail.com

Silverhand – Wojciech Wysocki

e-mail: wojciechtadwysocki@gmail.com

SeaSentinel – Igor Rusiecki

e-mail: igor.rusiecki@wp.pl

Garnizon dla Kreatywnych – Rafał Markowski

e-mail: r.markowski@simle.pl