Projekt SeaSentinel powstał w listopadzie 2021 roku jako kontynuacja licealnego projektu Igora Rusieckiego i Artura Kamienieckiego, pt. USV “Czajka”.

To projekt, którego celem jest zbudowanie drona zdolnego do autonomicznego poruszania się po wodzie (Autonomous Surface Vehicle) oraz dokonywania pomiarów czystości tej wody.

Zamierzamy wziąć tym samym udział w konkursie RoboBoat 2023, na Florydzie w USA. Konkurs składa się z etapu teoretycznego, podczas którego oceniana jest dokumentacja, oraz praktycznego w Sarasocie. Etap praktyczny składa się z serii zadań/tasków, które biorący udział w konkursie dron musi wykonać całkowicie autonomicznie.

W chwili obecnej jesteśmy na etapie przygotowywania modelu inżynieryjnego, na którego podstawie budować będziemy prototyp.

Dziedziny, w których działamy to:

  • Elektronika
  • Telekomunikacja
  • Druk 3D
  • Programowanie
  • Algorytmy rozpoznawania obrazów
  • Oceanotechnika
  • Mechanika
  • Robotyka

Celem projektu jest start w konkursie Roboboat na Florydzie, USA.