Projekt Singo ma na celu rozwiązanie problemu braku danych z rejonów polarnych. Obecnie stosowane metody pomiaru bilansu masy lodowców są nieefektywne i niebezpieczne. Naukowcy muszą ręcznie mierzyć wysokość pokrywy śnieżnej na lodowcach, co jest drogie oraz ryzykowne.

W rezultacie modele prognozujące wzrost poziomu oceanów są bardzo niedokładne. Tymczasem dokładność tych modeli ma kluczowe znaczenie dla przewidywania skutków zmian klimatu i podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych.

Singo rozwiązuje ten problem poprzez zbudowanie drona wyposażonego w radar i sonar do pomiaru wysokości pokrywy śnieżnej na lodowcach. Pozwoli to znacząco zwiększyć ilość i dokładność danych z obszarów polarnych, co przełoży się na lepsze modele prognozowania wzrostu poziomu oceanów.

Więcej informacji -> singo.simle.pl

W dronie liczy się każdy gram wagi. Wizja miniaturyzacji sonaru jest realna. Możliwe jest wtedy ograniczenie wagi systemu do mikrofonu MEMS, układu scalonego oraz głośnika. Analiza danych potrzebna do określenia wartości wysokości śniegu jest opracowana. Akustyczne metody pomiaru grubości pokrywy śnieżnej wielokrotnie potwierdziły swoją skuteczność w praktyce.

W przeszłości zrealizowałem podobny projekt sieci mikrostacji meteorologicznych ExtremeBox, który działał przez 2 lata, w tym na Antarktydzie. Druga wersja systemu została testowana przez cały rok na Spitsbergenie. Mierzyła ona wysokość pokrywy śnieżnej. Dzięki temu doświadczeniu wiemy, że projekt Singo ma duże szanse powodzenia.