Studenci z naszego koła po raz kolejny biorą udział w programie REXUS/BEXUS.

W poprzednich latach braliśmy udział w programie REXUS z projektem HEDGEHOG, w programie BEXUS z projektem Stardust oraz w programie ESA Academy z projektem SlugG. Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych poprzedników udało nam się osiągnąć kolejny sukces.

Na przełomie listopada i grudnia reprezentacja projektu STORMDUST wyruszyła na Selection Workshop 34. edycji programu REXUS/BEXUS, by przedstawić swój eksperyment w European Space Technology Centre. Udało im się zakwalifikować do programu i w ciągu najbliższych miesięcy będą pod okiem ekspertów z sektora kosmicznego budować i testować swój projekt. Proces ten obejmie wyjazdy na warsztaty szkoleniowe w placówkach Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz pracę w laboratoriach udostępnianych przez Politechnikę Gdańską. Kampania zakończy się wypuszczeniem ładunku w gondoli balonu stratosferycznego z Esrange Space Center w Szwecji.

Część zespołu STORMDUST na Selection Workshop programu <a href="https://rexusbexus.net/">REXUS/BEXUS</a> w ESTEC, Holandia

Projekt STORMDUST to eksperyment opracowany przez interdyscyplinarną grupę z koła naukowego SimLE na Politechnice Gdańskiej. Jego głównym celem jest analiza składu stratosfery w oparciu o lotne związki chemiczne.

Eksperyment ma na celu wniesienie znaczącego wkładu w nasze zrozumienie chemii atmosfery i nauki o środowisku. Analizując próbki pobrane z powietrza za pomocą chromatografii gazowej i spektrometrii mas STORMDUST stara się poznać związki chemiczne znajdują się w stratosferze, określić ich migracje oraz jaki wpływ i powiązania mają ze znajdującymi się tam mikroorganizmami. Prądy strumieniowe przenoszące znaczne masy powietrza powodują rozprzestrzenianie się różnych związków chemiczny i mikroorganizmów po wszystkich kontynentach. Stratosfera jest obszarem bardzo unikatowym i odkrywanie jej różnych właściwości wciąż trwa a badania na znacznych wysokościach mają kluczowe znaczenia dla poznania jej składu chemicznego jak i mikrobiomu.

Czym jest REXUS/BEXUS?

Program REXUS/BEXUS jest realizowany w ramach dwustronnej umowy agencyjnej między Niemieckim Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR) a Szwedzką Narodową Agencją Kosmiczną (SNSA). Szwedzka część ładunku użytecznego została udostępniona studentom z innych krajów europejskich w ramach współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). EuroLaunch, współpraca pomiędzy Szwedzką Korporacją Kosmiczną (SSC) i Mobilną Bazą Rakietową (MORABA) DLR, jest odpowiedzialna za zarządzanie kampanią i operacje rakiet nośnych. Eksperci z DLR, SSC, ZARM i ESA zapewniają wsparcie techniczne zespołom studenckim przez cały czas trwania projektu. REXUS i BEXUS są wystrzeliwane z SSC, Esrange Space Center w północnej Szwecji.