Dziękujemy naszym sponsorom za wsparcie i zaangażowanie w rozwój Koła Naukowego SimLE.

Wsparcie