SLuGG - Solid Lubricants in μGravity from Gdańsk!

SLuGG to projekt bazujący na wynikach doktaratu dr inż. Adama Dąbrowskiego, wynikach badań chińskich naukowców i doświadczeniach z projektów HEDGEHOG (REXUS/BEXUS) oraz GDArms (ESA Education Spin Your Thesis!).

W skrócie - celem projektu jest zbadanie wpływu przyśpieszenia grawitacyjnego i ciśnienia na tarcie i na właściwości smarów stałych. W tym celu budujemy eksperyment, w którego sercu będzie komora próżniowa, wewnątrz niej 3 beleczki rezonansowe i 3 mechanizmy służące do pobudzania ich do drgania oraz czujniki (gotowe COTS pojemnościowe oraz optoelektroniczne rozwijane na potrzeby projektu), za pomocą których będziemy obserwowali tłumienie drgań beleczki, które to jest zależne od warunków zamontowania beleczki do reszty konstrukcji, w tym od tarcia (i zastosowanego lub nie smaru). Elektronika eksperymentu będzie odpowiedzialna za sterowania pracą pomp próżniowych i zaworów oraz za zbieranie, zapisywanie i przekazywanie zmierzonych wartości zmiennych. W planach mamy też rozwój aplikacji, która pozwoli na bezbłędną i szybką analizę danych w trakcie testów.

Z takim eksperymentem wybieramy się na drop towera w Bremie, a najchętniej na GraviTowera. Cchemy tam dotrzeć jedną z kilku możliwych dróg - czekamy na wyniki programu ESA PETRI oraz piszemy wniosek na konkurs ONZ UNOOSA DropTES.