Zespół SimBa podczas konkursu EuRoC (Ponte Du Sor, Portugalia, 2021)

Zespół SimBa zajmuje się tworzeniem studenckich rakiet sondujących. Początkowe projekty dotyczyły rakiet niskiego pułapu i testowały autorskie rozwiązania w dziedzinie kontroli lotu stworzone przez członków zespołu. Kolejne projekty budowane były w celu uczestnictwa w międzynarodowych konkursach rakiet studenckich takich jak Spaceport America Cup oraz European Rocketry Challenge.

Budowa rakiet sondujących jest zadaniem bardzo interdyscyplinarnym, w naszym projekcie udział biorą studenci i absolwenci większości wydziałów Politechniki Gdańskiej, zdarzają się również uzdolnieni uczniowie z liceów. Realizowane przez nas zadania można podzielić na dwa główne działy.

Dział mechaniczny zajmuje się stworzeniem silnika rakietowego napędzającego naszą rakietę, przygotowaniem systemu odzysku rakiety, w celu bezpiecznego sprowadzenia jej na ziemię oraz przygotowaniem części strukturalnych, które pozwalają wszystkim elementom rakiety współdziałać.

Test silnika hybrydowego !

Dział elektroniczny zajmuje się “mózgiem i nerwami” rakiety, przygotowuje komputer pokładowy, czujniki i elementy wykonawcze obsługujące części mechaniczne oraz zajmuje się akwizycją danych i nadzorem nad rakietą z poziomu centrum kontroli misji.

Ze względu na duże wyzwania finansowe i logistyczne związane ze zbudowaniem i wystrzeleniem rakiety, nierzadko za granicą lub po drugiej stronie oceanu, wielu członków zespołu rakietowego rozwija również swoje umiejętności miękkie w zakresie tychże właśnie kompetencji organizacyjnych.

Historia zespołu

Iteracje rakiet od 2017 roku

2017 - Początek zespołu rakietowego, który powstaje z zainteresowanych rakietami członków innych zespołów Koła Naukowego SimLE. Rozpoczęcie prac nad pierwszym projektem - stworzeniem dwóch rakiet niskiego zasięgu w celu przetestowania algorytmów sterowania lotem.

Jesień 2018 - Debiutancki start rakiety zespołu - StachurSKY wzbił się na wysokość 163 metrów. Pierwsze rakiety napędzane były komercyjnie dostępnymi silnikami na paliwo stałe, dostarczanymi przez Polskie Towarzystwo Rakietowe (PTR).

Wiosna 2019 - Do tego czasu odbyło się kilka startów obu rakiet z pierwszego projektu zespołu rakietowego. Zespół wybrał również nazwę SimBa.

Jesień 2019 - Zespół decyduje się na wzięcie udziału w międzynarodowym konkursie rakietowym Spaceport America Cup (SAC) 2020. Decyzja ta powoduje znaczną restrukturyzację zespołu i podjęcie pracy nad pierwszą dużą rakietą - później nazwaną R4.

Jesień 2020 - Ze względu na odwołanie SAC rakieta R4 swój debiutancki lot odbywa na Lotach Rakiet Eksperymentalnych. Ponad 4 metrowa rakieta, o średnicy 110 mm, napędzana zmodyfikowanym dzięki współpracy z PTR silnikiem hybrydowym SF4 wznosi się na wysokość 2836 metrów, a następnie zostaje odzyskana na spadochronie. Zespół podejmuje decyzję o kolejnym podejściu do SAC, jednak tym razem celem jest zbudowanie większego pojazdu.

2021 - Powstaje rakieta R5. Średnica rakiety została zwiększona do 153 mm, w celu umożliwienia transportu w niej ładunku naukowego o wymiarach CubeSata. SAC 2021 odbywa się zdalnie, zespół zajmuje w nim miejsce w środku stawki. Odbywa się również European Rocketry Challenge, podczas którego rakieta R5, z poligonu Santa Margarida w Portugalii, wykonuje swój lot na wysokość niecałych 600 metrów.

2022 - W ramach przygotowań do SAC 2022, zbudowana zostaje rakieta R6, z zewnątrz bliźniaczo podobna do R5, jednak zawierająca wiele usprawnień technicznych. Zespół bierze udział w odbywających się w Nowym Meksyku w USA zawodach, podczas których zajmuje 4 miejsce w swojej kategorii pojazdu, mimo niesprzyjających warunków organizacyjnych.