Stardust można podzielić na 4 rożne aktywności:

• Realizacja misji balonowych do stratosfery m.in. misji mikrobiologicznej, badanie komórek ludzkich pod kątem występowania zjawisk rakotwórczych

• Zbudowanie systemu stabilizacji rakiety

• Zbudowanie komory próżniowej do testów elektroniki

• Wspieranie licealistów

Stardust to program astronautyczny SimLE. Wszystko zaczęło się od pomysłu badania stratosfery za pomocą balonów stratosferycznych. Udało nam się do tej pory zrealizować trzy udane misje, jedna odbyła się w kwietniu 2016 roku. Druga, której celem było poszukiwanie bakterii w stratosferze, odbyła się we wrześniu 2017 roku. Trzecia zaś wiosną 2018 roku. Udało nam się przetestować tworzone rozwiązania. Próbki, które pobraliśmy podczas drugiej misji, zostały przebadane i sklasyfikowane przebadane przez Koło Studentów Biotechnologii PG, z którymi ściśle współpracujemy. Aż 26% zebranego przez nas materiału genetycznego okazało się jeszcze nieopisanymi bakteriami! Celem na rok 2018/2019 jest stworzenie publikacji naukowej na podstawie wykonanych badań. W obu misjach gondole wzniosły się na wysokość około 30 km, a następnie spadły na spadochronie. Udało nam się je odnaleźć i odzyskać dane z lotu, które umożliwią nam jeszcze lepsze przygotowanie do kolejnych misji.

W ramach projektu Stardust we współpracy z Kołem Naukowym Medycyny Kosmicznej z Zielonej Góry stworzono misję ANTARES. Wiosną ubiegłego roku wysłano do stratosfery komórki ludzkie, w celu wykonania późniejszych badań, które mają dowieść korelację pomiędzy przyjętą dawką promieniowania, a podwyższonym ryzykiem zapadnięcia na raka. Wyniki badań będą dotyczyć ludzi często przebywających w warunkach podwyższonego promieniowania kosmicznego np. piloci samolotów pasażerskich czy kosmonautów. Swój udział w misji miała także gdańska Akademia Sztuk Pięknych. W ramach wspólnych działań, została do stratosfery została wysłana rzeźba przedstawiająca płaszczkę. Kolejne misje w ramach projektów Stardust oraz ANTARES planowane są na wiosnę tego roku.

Drugim projektem w tym programie jest projekt komory próżniowej. W roku akademickim 2016/2017 udało się przejść proces od projektu urządzenia do wykonania częściowego prototypu. Prace nad komorą dobiegły końca, komora została przez nas przetestowana i uznana za w pełni sprawną. W roku akademickim 2018/2019 wraz z użyciem komory imitowaliśmy warunki stratosfery i badaliśmy elektronikę jeszcze przed rozpoczęciem kolejnych misji w ramach projektu ANTARES.

Kolejnym przedsięwzięciem, już zrealizowanym, w ramach programu Stardust było zbudowanie pneumatycznego systemu stabilizacji do rakiety wysokościowej. Projekt był tworzony we współpracy z firmą SpaceForest. Celem było zaprojektowanie i budowa demonstratora systemu stabilizacji, który mógłby zostać wykorzystany do stabilizacji rakiet startujących z platformy stratosferycznej na wysokości 25 km. Praca studentów zajęła trzecie miejsce w konkursie na najlepszy projekt grupowy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.


W ramach projektu Stardust kilkoro członków SimLE wspiera merytorycznie działania zdolnych licealistów z IIILO w Gdyni w ramach realizowanego przez nich projektu 3-SAT, celem którego jest przeprowadzenie eksperymentu w postaci misji stratosferycznej wraz z dokonaniem tam badań astrobiologicznych. Członkowie projektu Stardust z racji swojego doświadczenia z zakresu realizacji misji stratosferycznych pomogli licealistom zrealizować start w październiku ubiegłego roku. Wspólnie planują też kolejną misję w maju tego roku.

Partner Techniczny