Simply

Learn

Experience

O nas

Koło Naukowe SimLE, to grupa utalentowanych i ambitnych studentów z Politechniki Gdańskiej, których łączy przede wszystkim chęć tworzenia. Wierzymy, że pracując razem, w interdyscyplinarnych zespołach, możemy sięgać gwiazd, zapuszczać się tam, gdzie nie zapuszczał się jeszcze nikt i codziennie robić to, co nasi rówieśnicy uznaliby za niemożliwe. Dlatego w ramach naszego koła realizujemy programy i … Czytaj Dalej

Banner: /img/projects/10lecie.jpg

Projekty

Banner: /img/projects/science_logo.png

Istotą funkcjonowania części SimLE Science jest stopniowe budowanie ścisłej relacji między nauką i inżynierią. W tym celu realizujemy projekty naukowe stawiając na piedestale charakter interdyscyplinarności i współpracy różnych specjalistów. Przykładem projektów realizowanych w ramach SimLE Science są: AMBER - Autonomous Modular Biotechnological Experiment on a Rocket Realizowany w współpracy z NASA Ames Research Center (Koordynator: Bartosz Rybacki); Celem ładunku badawczego projektu AMBER jest zbadanie wpływu lotu suborbitalnego rakiety na przebieg procesu biosyntezy, sprawność reakcji … Czytaj Dalej

Projekt SeaSentinel powstał w listopadzie 2021 roku jako kontynuacja licealnego projektu Igora Rusieckiego i Artura Kamienieckiego, pt. USV “Czajka”. To projekt, którego celem jest zbudowanie drona zdolnego do autonomicznego poruszania się po wodzie (Autonomous Surface Vehicle) oraz dokonywania pomiarów czystości tej wody. Zamierzamy wziąć tym samym udział w konkursie RoboBoat 2023, na Florydzie w USA. Konkurs składa się z etapu teoretycznego, podczas którego oceniana jest dokumentacja, oraz praktycznego w Sarasocie. Etap praktyczny składa się z serii zadań/tasków, które biorący udział w … Czytaj Dalej

Banner: /img/projects/sentinel_logo.png
Banner: /img/projects/silverhand_logo.png

Studencki projekt naukowy stworzenia funkcjonalnej protezy dłoni – Silverhand. Ma on na celu zrzeszenie studentów zainteresowanych szeroko pojętymi tematami związanymi z protetyką, inżynierią biomedyczną, robotyką. Jego członkowie dzielą się na dwie grupy - część mechaniczną i część elektroniczną. Badają nowoczesne rozwiązania w protetyce, mając na celu wykorzystanie ich we własnym projekcie. Przykładami są: sterowanie protezą za pomocą głosu, umieszczenie w protezie interaktywnego wyświetlacza, wykorzystanie nowoczesnych połączeń jako stawy protezy. Grupa mechaników projektuje od zera … Czytaj Dalej

Zespół SimBa zajmuje się tworzeniem studenckich rakiet sondujących. Początkowe projekty dotyczyły rakiet niskiego pułapu i testowały autorskie rozwiązania w dziedzinie kontroli lotu stworzone przez członków zespołu. Kolejne projekty budowane były w celu uczestnictwa w międzynarodowych konkursach rakiet studenckich takich jak Spaceport America Cup oraz European Rocketry Challenge. Budowa rakiet sondujących jest zadaniem bardzo interdyscyplinarnym, w naszym projekcie udział biorą studenci i absolwenci większości wydziałów Politechniki Gdańskiej, zdarzają się również uzdolnieni uczniowie z … Czytaj Dalej

Banner: /img/projects/simba_logo.png
Banner: /img/projects/singo_logo.png

Projekt Singo ma na celu rozwiązanie problemu braku danych z rejonów polarnych. Obecnie stosowane metody pomiaru bilansu masy lodowców są nieefektywne i niebezpieczne. Naukowcy muszą ręcznie mierzyć wysokość pokrywy śnieżnej na lodowcach, co jest drogie oraz ryzykowne. W rezultacie modele prognozujące wzrost poziomu oceanów są bardzo niedokładne. Tymczasem dokładność tych modeli ma kluczowe znaczenie dla przewidywania skutków zmian klimatu i podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych. Singo rozwiązuje ten problem poprzez zbudowanie drona wyposażonego w radar i sonar do pomiaru wysokości … Czytaj Dalej

SLuGG - Solid Lubricants in μGravity from Gdańsk! SLuGG to projekt bazujący na wynikach doktaratu dr inż. Adama Dąbrowskiego, wynikach badań chińskich naukowców i doświadczeniach z projektów HEDGEHOG (REXUS/BEXUS) oraz GDArms (ESA Education Spin Your Thesis!). W skrócie - celem projektu jest zbadanie wpływu przyśpieszenia grawitacyjnego i ciśnienia na tarcie i na właściwości smarów stałych. W tym celu budujemy eksperyment, w którego sercu będzie komora próżniowa, wewnątrz niej 3 beleczki rezonansowe i 3 mechanizmy służące do pobudzania ich do drgania oraz czujniki (gotowe COTS pojemnościowe … Czytaj Dalej

Banner: /img/projects/slugg_logo.png
Banner: /img/projects/stardust_logo.png

Stardust jest interdyscyplinarnym projektem studentów Politechniki Gdańskiej, którego celem jest wysłanie eksperymentów w balonach stratosferycznych w ramach konkursów REXUS/BEXUS oraz Global Space Balloon Challenge. Pomysł na realizację misji balonów stratosferycznych powstał w naszych głowach w 2015 roku. Po pierwszych udanych misjach, mających na celu dolecenie do stratosfery i sprawdzenie możliwości tworzonych rozwiązań, byliśmy gotowi na przeprowadzenie bardziej skomplikowanych eksperymentów. Zaprosiliśmy do współpracy młodych naukowców z Koła Studentów Biotechnologii, również … Czytaj Dalej

Studenci z naszego koła po raz kolejny biorą udział w programie REXUS/BEXUS. W poprzednich latach braliśmy udział w programie REXUS z projektem HEDGEHOG, w programie BEXUS z projektem Stardust oraz w programie ESA Academy z projektem SlugG. Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych poprzedników udało nam się osiągnąć kolejny sukces. Na przełomie listopada i grudnia reprezentacja projektu STORMDUST wyruszyła na Selection Workshop 34. edycji programu REXUS/BEXUS, by przedstawić swój eksperyment w European Space Technology Centre. Udało im się zakwalifikować do programu i w ciągu najbliższych … Czytaj Dalej

Banner: /img/projects/stormdust_logo.png