logo_skyhawk

Pierwszym projektem, dzięki któremu możemy zawdzięczać powstanie SimLE był projekt Skyhawk. Jego celem było stworzenie (zaprojektowanie i zbudowanie) profesjonalnego symulatora lotów.

Głównym zadaniem było stworzenie symulatora, który jak najlepiej odwzoruje zachowania samolotu Cessna 172N – Skyhawk.

Skyhawk był realizowany od początku powstania Koła Naukowego w 2013 roku, aż do 2018 roku. Obecnie nasze urządzenie jest funkcjonalnym symulatorem.

Podczas realizacji projektu odbyto liczne wizyty w aeroklubie gdańskim i spotkania z pilotami, w celu jak najlepszego poznania symulowanego samolotu.

Projekt jest wynikiem pracy kilkudziesięciu studentów z niemalże wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej oraz studentów z innych uczelni.

Wykonanie projektu było zadaniem niezwykle skomplikowanym. Proces tworzenia polegał na analizowaniu problemu, a następnie opracowywaniu rozwiązania, które następnie było wdrażane i testowane. Prace projektowe połączone były z pracami warsztatowymi. W efekcie powstały autorskie rozwiązania, a nasze urządzenie jest unikatowe w skali światowej.

W zakresie prac inżynierskich dzięki projektowi mogliśmy rozwijać wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin (m.in. konstrukcje kompozytowe, aluminiowe, stalowe, kinematyka modułu ruchu, mechanizmy oprzyrządowania kokpitu, automatyka oprzyrządowania, oprogramowanie, system wizualizacji).

Projektowi Skyhawk poświęcona była prelekcja pod tytułem „Rozwiązania konstrukcyjne w projekcie Mobilnego Symulatora Lotów”. Projekt był tematem kilku wykładów m. in. na konferencji naukowej “IV Elbląskie Biennale Lotnicze. Inspiracje lotnicze”. 

Kabina symulatora pojawiła się na wielu wydarzeniach na Pomorzu i poza nim (np. infoShare, Venture Day, IRMAST, Future3, Aerofestival Poznań, DroneTech), a projekt był często przedstawiany w mediach (np. artykuł w „Skrzydlatej Polsce” czy materiał w TVP).