Garnizon – Dla Kreatywnych!

logo_garnizon

W 2014 roku przy współpracy z firmą deweloperską Hossa S.A. zaadaptowaliśmy jedną z gdańskich kamienic na potrzeby prywatnego akademika dla członków koła. Projekt otrzymał nazwę Garnizon – Dla Kreatywnych! 

Kamienicę co roku zamieszkuje 21 ambitnych, młodych specjalistów z różnych dziedzin, kierunków, a nawet uczelni. Łączy ich wspólna pasja, chęć rozwoju i spełniania.

Projekt był odpowiedzią na kwestię utrudnionej komunikacji i organizacji wśród Członków Koła Naukowego. Ideą GdK było stworzenie Członkom SimLE warunków do bardziej dynamicznej i skutecznej pracy w zakresie zadań realizowanych w ramach bieżących projektów. Idealnym do tego narzędziem wydawał się być budynek o charakterze prywatnego domu studenckiego wraz z przestrzenią warsztatową dostępną w okolicy.

Pierwsze działania w kierunku zainicjowania projektu miały miejsce na przełomie lutego i marca 2014 roku. Wówczas doszło do spotkania przedstawicieli SimLE z Członkami Zarządu Grupy Inwestycyjnej HOSSA, podczas którego dokonano wizji lokalnej budynku, który miał być przeznaczony do zamieszkania przez studentów.

Po otrzymaniu i przeanalizowaniu planów architektonicznych budynku  rozpoczęliśmy prace projektowe w zakresie aranżacji wnętrz pod kątem zamieszkania przez studentów. 

Dzięki możliwości mieszkania razem nie tylko łatwiej rozwijamy wspólne projekty, ale zawiązujemy także przyjaźnie i uczymy się życia we wspólnocie.

Co więcej SimLE jest pierwszą w Polsce inicjatywą studencką, która posiada własny akademik.