SeaFarer

Na podstawie prac nad projektem Seafarer w kwietniu 2018 roku, podczas II Trójmiejskiego Ogólnopolskiego Seminarium Transportowego, wygłoszona została prelekcja o tytule: “Autonomiczne jednostki żaglowe w transporcie morskim – ujęcie z perspektywy zespołu studentów z KN SimLE”. Prezentacja została uznana przez jury za najlepszą.

Członkowie projektu blisko współpracują z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym (BSSC). W marcu 2019 roku projekt Seafarer został zaprezentowany podczas międzynarodowej wydarzeniu Innovation Day w szwedzkiej Karlskronie. Członkowie projektu wzięli także udział w konferencji Autonomous ships – Inevitable reality at sea organizowanej na Politechnice Gdańskiej, podczas której wygłosili prezentację pt. “Sea navigation – challenges of the control algorithm for autonomous sailing units”.