Skyhawk

Skyhawk

Podczas realizacji projektu odbyto liczne wizyty w aeroklubie gdańskim i spotkania z pilotami, w celu jak najlepszego poznania symulowanego samolotu.

Projekt jest wynikiem pracy kilkudziesięciu studentów z niemalże wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej oraz studentów z innych uczelni.

Wykonanie projektu było zadaniem niezwykle skomplikowanym. Proces tworzenia polegał na analizowaniu problemu, a następnie opracowywaniu rozwiązania, które następnie było wdrażane i testowane. Prace projektowe połączone były z pracami warsztatowymi. W efekcie powstały autorskie rozwiązania, a nasze urządzenie jest unikatowe w skali światowej.

W zakresie prac inżynierskich dzięki projektowi mogliśmy rozwijać wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin (m.in. konstrukcje kompozytowe, aluminiowe, stalowe, kinematyka modułu ruchu, mechanizmy oprzyrządowania kokpitu, automatyka oprzyrządowania, oprogramowanie, system wizualizacji).

Projektowi Skyhawk poświęcona była prelekcja pod tytułem „Rozwiązania konstrukcyjne w projekcie Mobilnego Symulatora Lotów”. Projekt był tematem kilku wykładów m. in. na konferencji naukowej “IV Elbląskie Biennale Lotnicze. Inspiracje lotnicze”.

Kabina symulatora pojawiła się na wielu wydarzeniach na Pomorzu i poza nim (np. infoShare, Venture Day, IRMAST, Future3, Aerofestival Poznań, DroneTech), a projekt był często przedstawiany w mediach (np. artykuł w „Skrzydlatej Polsce” czy materiał w TVP).

Seafarer

SeaFarer

Na podstawie prac nad projektem Seafarer w kwietniu 2018 roku, podczas II Trójmiejskiego Ogólnopolskiego Seminarium Transportowego, wygłoszona została prelekcja o tytule: “Autonomiczne jednostki żaglowe w transporcie morskim – ujęcie z perspektywy zespołu studentów z KN SimLE”. Prezentacja została uznana przez jury za najlepszą.

Członkowie projektu blisko współpracują z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym (BSSC). W marcu 2019 roku projekt Seafarer został zaprezentowany podczas międzynarodowej wydarzeniu Innovation Day w szwedzkiej Karlskronie. Członkowie projektu wzięli także udział w konferencji Autonomous ships – Inevitable reality at sea organizowanej na Politechnice Gdańskiej, podczas której wygłosili prezentację pt. “Sea navigation – challenges of the control algorithm for autonomous sailing units”.

SeaIdeas

SeaIdeas

Sea Ideas zrodziło się z pomysłu zrealizowania w kole projektu związanego z przemysłem morskim. Zadaniem zespołu było zaprojektowanie i budowa stanowiska multimedialnego na potrzeby interaktywnej wystawy Stoczni Remontowej „Statki. Nasza pasja” w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. 

W projekt ten zaangażowane było kilkanaście osób, w tym działające w ramach SimLE studentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

W ramach przygotowania do projektu zgłębiliśmy temat branży morskiej, a także odwiedziliśmy podobną wystawę w muzeum w Oslo. 

Zespół przygotował szereg propozycji urządzeń na potrzeby wystawy, które następnie zaprezentowano i poddano ocenie. Finalnie zrealizowano stanowisko pod nazwą „Wirtualna inspekcja statku”. 

W skład stanowiska wchodziło przygotowane przez nas  oprogramowanie wraz z dobraną szatą graficzną oraz konsola do gry, która jest symulatorem pozwalającym wcielić się graczom w rolę inspektora wybranego statku. Zadaniem uczestnika jest odnalezienie i udokumentowanie usterek. Urządzenie było dostępne w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. 

Dodatkowo, stworzyliśmy aplikację „Gra w statki”, w ramach której gracz wciela się w dowódcę floty i jego zadaniem jest zatopienie jednostek przeciwnika. 

Projekt Sea Ideas realizowany był we współpracy z firmami Remontowa Holding, DNV oraz I3D. 

W 2015 roku, Sea Ideas zostało nominowane w konkursie Czerwonej Róży, w kategorii „Wychowanie morskie studentów”.